Tuyển dụng 9 việc làm Kỹ Sư Mạng tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty cổ phần KATA
1. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty cổ phần KATA
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
2. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
3. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
4. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
5. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
6. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
7. Kỹ Sư Vận Hành Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
8. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
9. Kỹ Sư Cơ Khí Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat