Tuyển dụng 8 việc làm Kỹ Sư Mạng tại Bắc Ninh trong tháng 12/2019

Công ty Canon Việt Nam
1. Kỹ Sư Mạng Và Hệ Thống Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
2. Networking Engineer Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đáp Cầu
3. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đáp Cầu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Canon Việt Nam
4. Kỹ Sư Phần Mềm Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
5. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Goertek Vina
6. Kỹ Sư Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Goertek Vina
7. Kỹ Sư EHS Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
8. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat