Tuyển dụng 194 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 194 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 7
Jonckers CO., Ltd
61. Quản Lý Dự Án Jonckers CO., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CADISUN
62. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án- Đấu Thầu Công ty CADISUN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
63. Giám Đốc Phát Triển Dự Án Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
65. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Xây Lắp TM Hoàng Lê Phát
66. Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án Công Ty TNHH MTV Xây Lắp TM Hoàng Lê Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
67. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
68. SAP - Project Manager Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Worklink Vietnam- VGC Group
69. Quản Lý Dự Án Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
71. Quản Lý Dự Án Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
72. Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân
73. Chuyên Viên Triển Khai Dự Án Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Vân
74. Giám Đốc Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoà Lan
75. Nhân Viên Phòng Dự Án Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoà Lan
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
76. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
78. Giám Đốc Đầu Tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH ADEN Services
79. Quản Lý Dự Án Công ty TNHH ADEN Services
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
80. Phụ Trách Quản Lý Đầu Tư Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Chat