Tuyển dụng 194 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 194 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 5
Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA
42. Chuyên Gia Mô Hình Scrum (Scrum Master) Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
43. Giám Đốc Dự Án Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
44. Giám Sát Dự Án Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
45. Trưởng Dự Án IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  26 - 42 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Acacy
48. Quản Trị Viên Dự Án (Project Administrator) Công Ty TNHH Acacy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
49. Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
BeesNext Co., Tld
50. IT System BeesNext Co., Tld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
51. Project Manager Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  27 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
52. Project Leader Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
53. Trợ Lý Phát Triển Dự Án (Project Development Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 27 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
54. Phó Ban Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
55. Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  28 - 45 triệu VNĐ
3S Intersoft JSC
57. Project Manager 3S Intersoft JSC
3S Intersoft JSC
58. Project Team Leaders 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư VietHome
59. Nhân Viên Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Công ty Cổ phần Đầu Tư VietHome
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
60. Nhân Viên Phát Triển Dự Án Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat