Tuyển dụng 201 việc làm Kỹ Sư Dự Án trong tháng 01/2020 - Trang 2

Công ty cổ phần Lucky House Việt Nam
11. Kỹ Sư Hóa Công ty cổ phần Lucky House Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RAPID Việt Nam
13. Kỹ Sư Điện Lạnh Công ty TNHH RAPID Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
14. Nhân Viên An Toàn (Hse) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Project Engineer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
18. Kỹ Sư Hỗ Trợ Dự Án Và Thiết Kế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
19. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
20. Kỹ Sư Dự Án Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
21. Kỹ Sư Dự Án Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
22. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép QSB
23. Kỹ Sư Giám Sát Dự Án Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại & Xây dựng Vân Khánh
24. Kỹ Sư Cơ Điện Khối Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại & Xây dựng Vân Khánh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
25. Kỹ Sư Cơ Điện Dự Án Điện Gió Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Impac
26. Kỹ Sư Dự Án Thiết Bị Y Tế Công ty Cổ phần Impac
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
27. Kỹ Sư Dự Án Cao Cấp (Senior Project Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
28. Kỹ Sư Chất Lượng Dự Án (Project Quality Engineer) CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng
29. Quản Lý Dự Án Công Ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 24 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
30. Thư Ký Ban Quản Lý Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat