Tuyển dụng 162 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 162 việc làm kỹ sư dự án trong tháng 06/2019 - Trang 1
Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
1. Kỹ Sư Dự Án Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MDA E&C
2. Kỹ Sư Dự Toán (QS Engineer) Công Ty TNHH MDA E&C
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
3. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
4. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
5. Kỹ Sư Dự Án (Project Engineer) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SC Việt Nam
6. Kỹ Sư Dự Án Công ty TNHH SC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hạnh Đan
7. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Hạnh Đan
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú - Invest
8. Chuyên Viên Kế Hoạch Dự Án Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú - Invest
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Hải Dương] Nhân Viên Điều Phối Bộ Phận Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
11. Điều Phối Dự Án (Project Coordinator) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  22 - 26 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ chăm sóc sức khỏe Hecatech
12. Trợ Lý Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ chăm sóc sức khỏe Hecatech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Trợ Lý Phát Triển Dự Án (Project Development Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 27 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
16. Thư Ký Dự Án CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG
17. Trợ Lý Dự Án CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH DIGI-TEXX
18. Trợ Lý Dự Án Tiếng Đức (Project Assistant) Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DIGI-TEXX
19. Trợ Lý Dự Án Tiếng Đức Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat