Tuyển dụng 400 việc làm Kỹ Sư Điều Hoà trong tháng 11/2019 - Trang 9

Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
81. Kỹ Sư Me Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
82. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
83. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV The Fruit Republic
84. Kỹ Sư Nông Nghiệp Công ty TNHH MTV The Fruit Republic
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
85. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Giang
86. Kỹ Sư Kinh Tế Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
87. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
88. Kỹ Sư Cầu Đường Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pro-Vision Factory
89. Kỹ Sư (Engineer) Pro-Vision Factory
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khoan SX-TM-DV Tiên Phong
90. Kỹ Sư Cơ Điện Tử – Tự Động Hóa Công ty TNHH Khoan SX-TM-DV Tiên Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MIWON Việt Nam
91. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH MIWON Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seicho
92. Kỹ Sư Bảo Trì Công ty TNHH Seicho
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
93. Kỹ Sư Shopdrawing Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
94. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MIWON Việt Nam
95. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH MIWON Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
96. Kỹ Sư Cầu Đường CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
97. Kỹ Sư Dự Án Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tâm Phát
98. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tâm Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
99. Kỹ Sư Xây Dựng CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
100. Kỹ Sư An Toàn Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat