Tuyển dụng 400 việc làm Kỹ Sư Điện trong tháng 11/2019 - Trang 8

Công ty Cổ phần AZB
71. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
72. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MIWON Việt Nam
73. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH MIWON Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
74. Kỹ Sư Điện (Electrical Automation Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
75. Kĩ Sư Hỗ Trợ Kĩ Thuật (Technical Supporter Engineer - Customer Service) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
76. Trưởng Nhóm Phát Triển Bảng Mạch (Circuit Development Part Leader) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
77. Kỹ Sư Phát Triển Bảng Mạch (Circuit Development Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
79. Trưởng Nhóm Phát Triển Cơ Khí (Mechanical Development Part Leader) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CÔNG QUỐC HƯƠNG
80. Kỹ Sư Nhiệt Hoặc Điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CÔNG QUỐC HƯƠNG
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
81. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
82. Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây
83. Kỹ Sư Điện Tự Động Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ ELANI
84. Kỹ Sư Điện Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ ELANI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
85. Kỹ Sư Điện Lập Trình PLC Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn thông Suntel Thủ Đô
86. Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn thông Suntel Thủ Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
87. Kỹ Sư Cung Cấp Năng Lượng (Power Supply Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  27 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
88. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  19 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
89. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
90. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat