Tuyển dụng 79 việc làm kỹ sư điện trong tháng 09/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 79 việc làm kỹ sư điện trong tháng 09/2019 - Trang 3
Công ty CP Tecotec Công Thương
21. Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông Công ty CP Tecotec Công Thương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Taeyang Saigon
22. Quản Lý Điện (Electrical Manager) Công Ty TNHH Taeyang Saigon
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển kĩ thuật Việt Nam
23. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH Phát triển kĩ thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 25 triệu VNĐ
Công ty TNH Xây dựng cơ điện và Thương mại Hưng Thịnh
24. Kỹ Sư Điện / Cấp Thoát Nước/ Điều Hòa Thông Gió Công ty TNH Xây dựng cơ điện và Thương mại Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ điện Xuân Mai
25. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Cơ điện Xuân Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương
26. Kỹ Thuật Viên Điện Công Ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH XD Điện-Tm Rạng Đông
27. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH XD Điện-Tm Rạng Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mỹ Phẩm Đại Phúc
28. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Mỹ Phẩm Đại Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Tg Vinaarks
29. Kỹ Sư Điện Công Ty Tg Vinaarks
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công TY TNHH HASKONINGDHV Việt NAM
30. Kỹ Sư Điện Trung Thế Và Hạ Thế (Medium Voltage & Low Voltage Electrical Engineer) Công TY TNHH HASKONINGDHV Việt NAM
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
31. Kỹ Sư Điện Công Trình Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
32. Kỹ Sư Điện Năng Lượng Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Tân Khoa
33. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Tân Khoa
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
34. Kỹ Sư Điện Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH JGC Việt Nam
35. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam
36. Kỹ Sư Điện - Cơ Khí Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Zodiac Cơ điện
37. Kỹ Sư Điện Công ty CP Zodiac Cơ điện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
East West Industries Vietnam
38. Kỹ Sư Kiểm Tra Điện (Electronics Test Engineer) East West Industries Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Trường Thành
39. Kỹ Sư Điện, Nước, Điều Hòa Không Khí, PCCC Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Trường Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
40. Kỹ Sư Điện Tử CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat