Tuyển dụng 53 việc làm Kiến Trúc Sư toàn thời gian trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
1. Kiến Trúc Sư - Diễn Họa 3D Nội Thất & Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Centre Hotel
2. Kiến Trúc Sư Centre Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Minh Tuệ
3. Kiến Trúc Sư - Nhân Viên Dựng Hình Công ty TNHH Đầu tư Minh Tuệ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Nghiên Cứu Và Quy Hoạch Đô Thị Bách Phú
4. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Ty Nghiên Cứu Và Quy Hoạch Đô Thị Bách Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
5. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
6. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Và Xây Dựng S -Germi
7. Kiến Trúc Sư Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Và Xây Dựng S -Germi
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
8. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
9. Chủ Trì Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
11. Họa Viên Kiến Trúc Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Hà Nội
12. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
SWA Vietnam Co., Ltd
13. Kiến Trúc Sư (Architect) SWA Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
14. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn HALO
15. Kiến Trúc Sư Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
16. Kiến Trúc Sư Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
17. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
18. Kiến Trúc Sư Công Trình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX Và TM Thép Bắc Việt
19. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Ty TNHH SX Và TM Thép Bắc Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC A.T.A - ATA Architects Co., Ltd.
20. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC A.T.A - ATA Architects Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat