Tuyển dụng 55 việc làm Kiến Trúc Sư trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty CP Kiến Trúc Eurohome Thanh Hóa
31. Kiến Trúc Sư Công ty CP Kiến Trúc Eurohome Thanh Hóa
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Lees Việt Nam
32. Kiến Trúc Sư - Nhân Viên Dựng Hình Công Ty TNHH Lees Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Nhà Hàng Bún Bò Gánh
33. Kiến Trúc Sư Nhà Hàng Bún Bò Gánh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
34. Kiến Trúc Sư 3D/2D FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
35. Kiến Trúc Sư – Ban Phát Triển Hạ Tầng FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 19 triệu VNĐ
Công ty The Away Group Việt Nam
36. Kiến Trúc Sư Công ty The Away Group Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
37. Kiến Trúc Sư - Giám Đốc Thiết Kế Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  50 - 100 triệu VNĐ
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
38. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
39. Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Beegreen
40. Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
41. Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Software Architect) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 55 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kiến trúc Kopa
42. Kiến Trúc Sư Nội Thất _2D Công ty Cổ phần Kiến trúc Kopa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
43. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất Công ty Kiến trúc nội thất Niceworld
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
44. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
45. Họa Viên - Kỹ Sư Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat