Tuyển dụng 23 việc làm Kiến Trúc Sư toàn thời gian tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
1. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
2. Kiễn Trúc Sư Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Nghiên Cứu Và Quy Hoạch Đô Thị Bách Phú
3. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Ty Nghiên Cứu Và Quy Hoạch Đô Thị Bách Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Triển Thành
4. Kiến Trúc Sư Xây Dựng Công ty TNHH Xây Dựng Triển Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
5. [TP. HCM] Architect (Technical Design) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Đa Diện
6. Kiến Trúc Sư Công Trình Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Đa Diện
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
7. Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kiến Trúc Oasisconcept
8. Kiến Trúc Sư Ý Tưởng Công Ty TNHH Kiến Trúc Oasisconcept
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Mai - Archi
9. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Mai - Archi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
10. Kiến Trúc Sư Quản Lý Thiết Kế Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang
11. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
12. Trưởng Nhóm Quản Lý Thiết Kế/ Kiến Trúc Sư CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
13. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Đầu tư VTCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Minh Anh Sài Gòn
14. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Minh Anh Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
15. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh Linh
16. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
17. Trưởng Nhóm Kiến Trúc ( Architectural Team Leader ) Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
18. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghiệp Toàn cầu
19. Kiến Trúc Sư (Architect) Công ty TNHH Công nghiệp Toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
20. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat