Tuyển dụng 1 việc làm Kiến Trúc Sư tại Hải Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
1. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
  • Địa điểm:
    Hải Dương
  • Thời hạn:
    26/03/2020
  • Mức lương:
    10 - 20 triệu VNĐ
Chat