Tuyển dụng 16 việc làm khang an trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 16 việc làm khang an trong tháng 09/2019
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
1. Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
2. Phó Phòng Pháp Lý Dự Án Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
3. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
4. Nhân Viên Kế Toán Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
5. Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
6. Nhân Viên IT Helpdesk Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
7. Thực Tập Viên Nhân Sự Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
9. Phó Phòng Kỹ Thuật Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
10. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
11. Trưởng Phòng Đền Bù Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
12. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
13. Tổng Giám Đốc Công Ty Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
14. Sinh Viên Thực Tập Ngành IT Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
15. Phó Tổng Giám Đốc Dự Án Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 45 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
16. Phó Phòng Kiến Trúc Quy Hoạch Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat