Tuyển dụng 5 việc làm Keiko Viet Nam trong tháng 12/2019

Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
1. Trợ Lý Tài Chính Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
2. Cửa Hàng Trưởng Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
3. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
4. Nhân Viên Sửa Chữa Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
5. Nhân Viên Vận Chuyển Công ty TNHH May Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Chat