TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 36 việc làm tại Bình Dương trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 36 việc làm tại Bình Dương trong tháng 03/2019
Công ty TNHH GFS Việt Nam
1. Kế Toán Trưởng - GFS Việt Nam

Quản lý chi phí nội bộ: + kiểm soát lương, thưởng, các khoản thu, chi nội bộ + hướng dẫn, theo dõi kiếm tra cuối cùng các công tác kế toán của các kế toán viên trong công ty + Lên kế hoạch thanh toán ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Năng Lượng Trí Việt
2. Kế Toán Trưởng - trí việt

Xây dựng/Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc thù công ty/nhóm công ty (bao gồm kế toán quản trị và kế toán thuế); Xây dựng/Tổ chức vận hành hệ thống kế toán, kiểm soát tài chính cho toàn hệ thống c ... - [xem chi tiết]

Palm-songbe Golf Co., Ltd
3. Trưởng Phòng Kế Toán - Palm-songbe Golf

Supervising accounting team to complete accounting task within deadlines. Reconciles financial discrepancies between detail reports with general ledger Controlling account receivable and payable. Pre ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH WOODWORTH WOODEN
4. Kế Toán Trưởng (Biết Tiếng Trung) - WOODEN

Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán;Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị theo quy định của pháp luật về kế toán.Chủ trì, tổ ch ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
5. Kế Toán Trưởng Chi Nhánh - Vacxinvn

Tổ chức, quản lý công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty và tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế toán. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ k ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú
6. Kế Toán Trưởng Nhà Máy - Hoa Thiên Phú

Kiểm soát các khoản thu-chi hàng ngày trình cho cấp trên phê duyệtKiểm soát công nợ phải thu – phải trả theo đúng đối lượng, đúng số tiềnLập kế hoạch thu – chi hàng tuần, hàng thángThiết lập c ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu ếch Vàng
7. Kế Toán Kho - Golden Frog

Thực hiện việc xuất nhập hàng hóa cho các bộ phận. Yêu cầu các phiếu xuất/ nhập hàng đúng theo qui trình xuất/ nhập kho. Nhận các chứng từ xuất/ nhập hàng lưu và chuyển cho bộ phận kế toán. Theo ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH PADO
8. Nhân Viên Kế Toán Kho - PADO

Nhập vật tư mua ngoài (nhập giá cả, treo công nợ phải thanh toán).Xuất vật tư, máy móc, thiết bị ra Công trình theo yêu cầu từ Kho.xuất thành phẩm (xuất ra Công trình nào, khi nào quyết toán Côn ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
9. Nhân Viên Kế Toán Kho - Savico

* Chức năng:Chức năng chính là Kế toán kho, phối hợp cùng với BP.Kế Toán và các Bộ phận có liên quan hoàn thành tốt các công việc được giao.* Nhiệm vụ:Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đ ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
10. Kế Toán Kho - TTFC

Lập chứng từ Nhập – Xuất. Hạch toán chi phí, giá vốn theo từng sản phẩm, từng dự án Kiểm soát số liệu nhập xuất – tồn vật tư/ nguyên liệu/ thành phẩm theo từng sản phẩm, từng dự án. Lập báo cá ... - [xem chi tiết]

Chat