Tuyển dụng 328 việc làm Kế Toán trong tháng 01/2020 - Trang 7

Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
61. Kế Toán Thanh Toán Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
62. Kế Toán Thuế Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
63. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
64. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần CENCON Việt Nam
66. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần CENCON Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Tiếp Vận Wind
67. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Tiếp Vận Wind
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
68. Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Học viện Anh ngữ GoEnglish
69. Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Học viện Anh ngữ GoEnglish
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
70. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP thương mại & dịch vụ Ngọc Hà
71. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP thương mại & dịch vụ Ngọc Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
72. Chuyên Viên Kế Toán Khách Sạn Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
73. Kế Toán AP (Ap Accountant/) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
74. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giàn Giáo Việt Xô
75. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Giàn Giáo Việt Xô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phong Dinh
76. Kế Toán Công Nợ Công Ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phong Dinh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty CP ĐT XNK Đức Minh
77. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP ĐT XNK Đức Minh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dệt Len Eco Way
78. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Dệt Len Eco Way
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Trans World Aviation
79. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần Trans World Aviation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
80. Kế Toán Sản Xuất Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat