TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 1110 việc làm kế toán trong tháng 04/2019 - Trang 10

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 1110 việc làm kế toán trong tháng 04/2019 - Trang 10
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
91. Kế Toán Kiêm Nhân Viên Hành Chính (Accountant Cum Administration Staff) - RGF HR Vietnam

 Position Level: Member levelReport to: Japanese Director (Male; 55s)Manage to Administration DepartmentMission: In charge of Accounting & Finance Affair Document financial transactions Summa ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
92. Chuyên Viên Kế Toán - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan thu chi nội bộThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản của Chi nhánhThực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lươngThực ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
93. Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán Ngân quỹ theo định kỳ.Tổ chức hoạt động phát triển Khách hàngTổ chức hoạt động kế toán ngân quỹQuản lý, tổ chức thực hiện ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
94. Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán Ngân quỹ theo định kỳ.Tổ chức hoạt động phát triển Khách hàngTổ chức hoạt động kế toán ngân quỹQuản lý, tổ chức thực hiện ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn
95. Kế Toán (Accountant) - Sông Hàn Travel

Track on collecting the fee of the package tour and individual guest (cash, transfer, card, debit card).Track package tour revenue, invoice tour.Track expenses related to packaged tours: import ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH một thành viên DV TM XNK Bình An
96. Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán - XNKBinhan

Lập Kế hoạch sản xuất tháng.Lên kế hoạch mua / bán mua nguyên vật liệu để đáp ứng cho sản xuất trong tháng.Nhập kho hàng hóa, vào sổ theo dõi công nợ NCC.Hàng tháng, lên kế hoạch thanh toán Cô ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
97. Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan thu chi nội bộThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản của Chi nhánhThực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lươngThực ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
98. Trưởng/Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán Ngân quỹ theo định kỳ.Tổ chức hoạt động phát triển Khách hàngTổ chức hoạt động kế toán ngân quỹQuản lý, tổ chức thực hiện ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH PADO
99. Kế Toán Thanh Toán - Ngân Hàng - PADO

Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc thu chi tiền mặt và các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.Theo dõi và kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vayThực hiệc ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH PADO
100. Kế Toán Công Trình - PADO

Theo dõi hợp đồng, chi phí công trình, Phối hợp với giám sát, cán bộ kỹ thuật làm hồ sơ thanh toán, quyết toán theo khối lượng thi công thực tế.Soạn hợp đồng cho các đội thi côngQuản lý công n ... - [xem chi tiết]

Chat