Tuyển dụng 371 việc làm Kế Toán Tổng Hợp trong tháng 11/2019 - Trang 7

Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
61. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thiết bị METECH
62. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thiết bị METECH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam
63. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn BRG
64. Kế Toán Tổng Hợp Tập đoàn BRG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
65. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R-Box Việt Nam
66. Kế Toán Nội Bộ Tổng Hợp Công Ty TNHH R-Box Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dập Kim Loại Ngân Quang
67. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Dập Kim Loại Ngân Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DNTECH
68. Nhân Viên Kế Toán. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DNTECH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
69. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần kỹ thuật Đại Cơ Việt Nam
70. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần kỹ thuật Đại Cơ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX&TM Hà Nam Ninh
71. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH SX&TM Hà Nam Ninh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ĐTK
72. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần ĐTK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
73. Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun
74. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ SIÊU CỨNG FUNIK VIỆT NAM
75. Kế Toán Nội Bộ CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ SIÊU CỨNG FUNIK VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế YTC
76. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế YTC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Elite Group Hà Nội
77. Kế Toán Tổng Hợp (Accountant) Công Ty TNHH Elite Group Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Việt Đức
78. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Việt Đức
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vật liệu Vĩnh Tân
79. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Vật liệu Vĩnh Tân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty dược savipham
80. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat