Tuyển dụng 324 việc làm Kế Toán Tổng Hợp trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công ty Theodore Alexander HCM
51. Trợ Lý Kế Toán Tổng Hợp (Assistant For General Accountant) Công ty Theodore Alexander HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. [Quận 7] Kế Toán Tổng Hợp Hoặc Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Phan Nam Monte Rosa
54. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hơp Công ty Cổ Phần Thương Mại Phan Nam Monte Rosa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
55. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Dragcons
56. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty cổ phần Dragcons
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dngbike
57. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty TNHH Dngbike
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
58. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
59. Nhân Viên Tổng Hợp Kế Hoạch Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
60. Thư Ký Tổng Hợp Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dopaco Group
61. Tuyển Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dopaco Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long
62. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
63. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Tập đoàn BRG
64. Kế Toán Tổng Hợp Tập đoàn BRG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
65. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
66. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường NHẤT TINH (W.S.C).
67. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường NHẤT TINH (W.S.C).
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Kỹ thuật hàng hải và dầu khí Viễn Đông
68. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Kỹ thuật hàng hải và dầu khí Viễn Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
69. Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư đô thị Kang Long
70. Nhân Viên Kế Toán Công ty cổ phần đầu tư đô thị Kang Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat