Tuyển dụng 400 việc làm Kế Toán Tổng Hợp trong tháng 11/2019 - Trang 3

Tổng Công Ty Nhật Huy
21. [Nghĩa Đàn - Nghệ An] Kế Toán Tổng Hợp Tổng Công Ty Nhật Huy
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
22. Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Kế Toán Quản Trị Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 29 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Vsip 2] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
24. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. [Bình Dương] Kế Toán Viên Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kaity An Tâm
26. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Kaity An Tâm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Bình Dương ] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. Admin Kiêm Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ UBB
29. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ UBB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Quốc
30. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Cereja Hotel & Resort
31. Kế Toán Tổng Hợp Cereja Hotel & Resort
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. [HCM] Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. [Bình Thạnh] Kế Toán Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GTJ
34. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH GTJ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Oia Castle
35. Nhân Viên Kế Toán Oia Castle
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Mcc
36. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Mcc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Yên Phú
37. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Yên Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. [Quận 12] Kế Toán Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Rồng Á Châu
39. Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Rồng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [Quận 1] Kế Toán Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Chat