Tuyển dụng 910 việc làm kế toán tổng hợp trong tháng 06/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 910 việc làm kế toán tổng hợp trong tháng 06/2019 - Trang 10
Công ty TNHH Thời trang 21SIX
91. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Thời trang 21SIX
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ KAV Việt Nam
92. Kế Toán Viên (Junior Accountant) Công ty TNHH Dịch vụ KAV Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Vietnam Backpacker Hostels
93. Kế Toán Tổng Hợp Vietnam Backpacker Hostels
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
94. Kế Toán Kho Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
95. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
96. Nhân Viên Kế Toán Kho Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
97. Kế Toán Thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần nội thất OZ
98. Nhân Viên Quản Lý Công Nợ Phải Thu Công ty cổ phần nội thất OZ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phước Giang
99. Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH Phước Giang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
100. Nhân Viên Kế Toán Kho Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
101. Kế Toán Công Nợ Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
102. Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
103. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần Resorts International Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Xuân Vy
104. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Xuân Vy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
 Công ty cổ phần SEADENT
105. Kế Toán Công Nợ Công ty cổ phần SEADENT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
106. Kế Toán Thời Vụ (1 Năm) Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Le Nom Việt Nam
107. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Le Nom Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cp Công Nghệ Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh Thịnh
108. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cp Công Nghệ Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thế giới Sàn Gỗ
109. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Thế giới Sàn Gỗ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
110. Kế Toán Công Nợ Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat