Tuyển dụng 16 việc làm Kế Toán Tổng Hợp toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
1. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
2. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Bình Dương] Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurim Việt Nam
5. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Kurim Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
8. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
9. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình
10. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cao Thành
11. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Cao Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
12. Giám Sát Kế Toán Tổng Hợp (General Accounting Supervisor) Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
13. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 100 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
14. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
15. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
16. Kế Toán Thanh Toán Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat