Tuyển dụng 200 việc làm Kế Toán Quản Trị trong tháng 01/2020 - Trang 8

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
71. Chuyên Gia Quản Trị Dự Án Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Otran Logistics
72. Kế Toán Viên Công ty CP Otran Logistics
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
73. Kế Toán Thuế Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
74. Kế Toán CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Sáng tạo
75. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Sáng tạo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT & KHOA HỌC OPPO
76. Cộng Tác Viên Kế Toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT & KHOA HỌC OPPO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
77. Kế Toán Kho Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
78. Kế Toán Kho Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
79. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ DTC Việt Nam
80. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ DTC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
VTC10-NETVIET
81. Nhân Viên Kế Toán VTC10-NETVIET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Inox Việt Na
82. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Inox Việt Na
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hợp tác xã Kim Hưng
83. Nhân Viên Kế Toán Hợp tác xã Kim Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
84. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy H.D
85. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Bao Bì Giấy H.D
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
86. Nhân Viên Kế Toán Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
87. Lãnh Đạo Phòng Quản Trị Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
88. Giảng Viên Quản Trị Mạng Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
89. Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Yamaha Tân Hưng Yên Đà Nẵng
90. Nhân Viên Kế Toán Yamaha Tân Hưng Yên Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat