Tuyển dụng 200 việc làm Kế Toán Quản Trị trong tháng 01/2020 - Trang 5

Bạch Dương Resort Phú Quốc
41. Nhân Viên Kế Toán Bạch Dương Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
42. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
 Mercedes-Benz Việt Nam
43. Nhân Viên Kế Toán Mercedes-Benz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
DNTN Dịch Vụ Thương Mại Vỹ Hào
44. Kế Toán Viên DNTN Dịch Vụ Thương Mại Vỹ Hào
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thương Mại Vạn Hạnh
45. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thương Mại Vạn Hạnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
46. Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Xử Lý Nợ - Tài Chính Quản Trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ECCO VN
47. Quản Trị Viên Tập Sự CÔNG TY TNHH ECCO VN
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
48. Quản Trị Viên Tập Sự Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
49. Chuyên Viên Quản Trị Nợ KHCN Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
50. Kế Toán Thanh Toán Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
51. Kế Toán Thanh Toán Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&L APPAREL (VIỆT NAM)
52. Kế Toán Thanh Toán CÔNG TY TNHH H&L APPAREL (VIỆT NAM)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Tuấn Ân
53. Phó Ban Quản Trị Rủi Ro Tập đoàn Tuấn Ân
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
54. Chuyên Viên Quản Trị Nợ Địa Bàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
55. Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Xây Dựng A&C
56. Kế Toán Viên Công Ty CP Xây Dựng A&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần D'Furni
57. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần D'Furni
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
58. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
59. Nhân Viên Kế Toán Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hà Anh
60. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hà Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat