Tuyển dụng 15 việc làm Kế Toán Quản Trị toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
1. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
2. Trợ Lý Quản Trị (Admin Assistant ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
3. Quản Trị Dự Án ( Project Administrator ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
4. Nhân Viên Quản Trị SEO Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KJAC
5. Kế Toán Viên Công Ty TNHH KJAC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Uchihashi Việt Nam
6. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Uchihashi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Hồng Thịnh
7. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Hồng Thịnh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Medochemie
8. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Medochemie
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH YCH - Protrade
9. Kế Toán Kho Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
10. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
11. Kế Toán Thanh Toán Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
12. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng
13. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
14. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ecco
15. Quản Trị Viên Tập Sự (Admin Trainee) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat