Tuyển dụng 200 việc làm Kế Toán Kho trong tháng 12/2019 - Trang 9

Công ty dược savipham
81. Nhân Viên Kho Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi Nhánh Công ty CPPT Công Nghiệp - XL và TM Hà Tĩnh tại Hà Nội
82. Kế Toán Chi Nhánh Công ty CPPT Công Nghiệp - XL và TM Hà Tĩnh tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
83. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH XD TM Tài Hưng
84. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH XD TM Tài Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
85. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Beta Media
86. Kế Toán Thanh Toán Công ty Cổ phần Beta Media
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
87. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ALIGRO
88. Nhân Viên Kho CÔNG TY CỔ PHẦN ALIGRO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN NU VIỆT NAM
89. Nhân Viên Kho CÔNG TY CỔ PHẦN NU VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
H&K Hospitality Vietnam
90. Kế Toán H&K Hospitality Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
91. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hương Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vật Liệu Công Nghiệp Cao Sơn
92. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Vật Liệu Công Nghiệp Cao Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Giang
93. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
94. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng
95. Kế Toán Thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đại Hồng Phát
96. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đại Hồng Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Blueangel Việt Nam
97. Nhân Viên Kho Công ty cổ phần Blueangel Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh
98. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASCARA
99. Quản Lý Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASCARA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASCARA
100. Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASCARA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat