Tuyển dụng 24 việc làm Kế Toán Chi Phí trong tháng 01/2020 - Trang 6

Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
51. Kế Toán Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
52. Kế Toán CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
53. Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Honeycomb House
54. Kế Toán Honeycomb House
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Chat