Tuyển dụng 25 việc làm Kế Toán Chi Phí trong tháng 01/2020 - Trang 2

Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
11. Kế Toán Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
12. Kế Toán CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HATB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
13. Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Honeycomb House
14. Kế Toán Honeycomb House
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Zumstart
15. Kế Toán Thanh Toán/ Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Zumstart
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Chat