Tuyển dụng 400 việc làm Kế Toán Bán Hàng trong tháng 11/2019 - Trang 6

SANYO MINH LONG
51. Kế Toán Nội Bộ SANYO MINH LONG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
52. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
53. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
54. Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiến Trúc Xây Dựng Anh Vinh
55. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiến Trúc Xây Dựng Anh Vinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Soundton
56. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Soundton
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
57. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư TSC Việt Nam
58. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư TSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH VINH
59. Kế Toán Thanh Toán CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH VINH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Khách Sạn Art Nest
60. Kế Toán Thanh Toán Khách Sạn Art Nest
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
61. Kế Toán Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Silk Việt Nam
62. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Silk Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Asia Group
63. Nhân Viên Kế Toán Asia Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH PHA Việt Nam
64. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH PHA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
65. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh
66. Kế Toán Viên Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH VINH
67. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH VINH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
68. Kế Toán Tổng Hợp Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
69. Kế Toán Tổng Hợp Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
70. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat