Tuyển dụng 2 việc làm It Support tại Quảng Ngãi trong tháng 01/2020

CocoLand River Beach Resort & Spa
1. Nhân Viên IT CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
2. Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat