Tuyển dụng 6 việc làm Ismart trong tháng 03/2020

Công ty cổ phần giáo dục iSMART
1. Chuyên Viên Marketing Sự Kiện( Event Marketing Executive) Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
3. App Mobile Developer Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
4. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa(Graphic Designer) Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
5. Nhân Viên Học Thuật( Academic Coordinator) Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Đắk Lắk
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán Ismart Việt Nam
6. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán Ismart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  1 - 1 triệu VNĐ
Chat