Tuyển dụng 22 việc làm Huyện Đông Anh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 22 việc làm Huyện Đông Anh trong tháng 10/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Sản Xuất Mảng Báo Giá Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Phó Phòng Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] Phó Phòng Chất Lượng Tiếng Nhật (Qa) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH DTTM và DVDL Hoàng Minh
4. Nhân Viên Kỹ Thuật - Ứng Cứu Thông Tin Công ty TNHH DTTM và DVDL Hoàng Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
5. Giám Sát Sản Xuất - Trang Trại Hữu Cơ Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Phó Phòng Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
7. Kỹ Sư Điện - PLC Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
8. Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
9. Nhân Viên Kĩ Thuật Vận Hành Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Mediamart Việt Nam
10. Nhân Viên Lái Xe Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG TÂN TIẾN
11. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG TÂN TIẾN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG TÂN TIẾN
12. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG TÂN TIẾN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
13. Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
14. Kế Toán Thuế (Tax Accountant) Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
15. Trưởng Nhóm IT Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
16. Nhân Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo (Recruitment & Training Staff) Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
17. Kỹ Sư Thiết Kế Đường, Hệ Thống Hạ Tầng Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
18. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
19. Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Điện Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
20. Trạm Trưởng Trạm Bê Tông Thương Phẩm Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat