Tuyển dụng 22 việc làm Hoạ Viên 3D toàn thời gian trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
2. Kiến Trúc Sư - Diễn Họa 3D Nội Thất & Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc A Cộng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
3. Họa Viên Kiến Trúc Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
4. Họa Viên 3D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
5. Họa Viên 3D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
6. Họa Viên 3D Công ty TNHH Đầu tư VTCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
7. Họa Viên Kiến Trúc 2D Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
8. Thiết Kế 3D (3D Designer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. 3D Modeling Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
10. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
11. Họa Viên 2D Công Trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
12. Họa Viên 2D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
13. Chuyên Viên Thiết Kế 3D Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
14. Trưởng Nhóm Họa Viên 2D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Tổ Ấm Xinh
15. Nhân Viên Thiết Kế 3D Công ty Tổ Ấm Xinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo MC
16. Graphic Designer 2D, 3D Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo MC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Thiết Kế 3D (3D Designer (Motion Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
18. Thiết Kế 3D (3D Designer (Background Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Onplaza Việt Pháp
19. Nhân Viên Thiết Kế 3D Công ty TNHH Onplaza Việt Pháp
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
20. Nhân Viên Thiết Kế 2D - 3D Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat