Tuyển dụng 4 việc làm Hoa San Co Ltd trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Hoa San
1. [Phú Thị- Gia Lâm] Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Hoa San
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoa San
2. [Phú Thị- Gia Lâm] Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Hoa San
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoa San
3. [Phú Thị- Gia Lâm] Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Hoa San
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoa San
4. [Hà Nội] Lái Xe Công Ty TNHH Hoa San
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat