Tuyển dụng 38 việc làm grand vista hanoi trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 38 việc làm grand vista hanoi trong tháng 08/2019
Grand Vista Hanoi
1. Nhân Viên Marketing Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
2. Điều Phối Kinh Doanh Du Lịch (Travel Agent Sales Coordinator) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
3. Nhân Viên Kinh Doanh Corp - Mice Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
4. Quản Lý F&B (Food & Beverage Manager) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
5. Chuyên Viên Kỹ Thuật Phụ Tòa Nhà Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
6. Quản Lý Nhà Hàng (Restaurant Manager) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
7. Nhân Viên Thể Hình & Bể Bơi (Fitness & Pool Attendant) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
8. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
9. IT Staff Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
10. Nhân Viên Kinh Doanh & Marketing TMĐT (E-Commerce Sales & Marketing) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
11. Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
12. Giám Sát Nhà Hàng (Restaurant Supervisor) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
13. Phục Vụ (Waiter/ Waitress) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
14. Nhân Viên Pha Chế (Bartender) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
15. Nhân Viên Tạp Vụ Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
16. Bếp Trưởng Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà (Engineering) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
18. Chăm Sóc Khách Hàng (Guest Relation) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
19. Trưởng Ca Bếp Nóng - Lạnh (Chief De Party ) Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Grand Vista Hanoi
20. Nhân Viên Nấu Chính Grand Vista Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat