Tuyển dụng 7 việc làm Good Food trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
1. Chuyên Viên Bán Hàng Kỹ Thuật (Technical Sales Executive) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
2. Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Horeca Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
3. Kế Toán Công Nợ (Ar Accountant) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
4. Chuyên Viên Thương Hiệu Cao Cấp (Senior Brand Executive) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
5. Giám Sát Bán Hàng - Kênh Horeca (Sales Supervisor - Horeca Channel) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
6. Chuyên Viên Digital Marketing (Digital Marketing Executive) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
7. Quản Lý Bán Hàng - Kênh Horeca (Sales Manager - Horeca Channel) Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat