Tuyển dụng 13 việc làm Gic trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 13 việc làm Gic trong tháng 10/2019
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
2. Senior Digital Stratergic Planner CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Vietnamese German University
3. Nhân Viên Phát Triển Chiến Lược (Strategic Development And Implementation Officer) Vietnamese German University
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Seni Art
4. Quản Lý Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning Manager
Event Agency)
Công Ty Cổ Phần Seni Art
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DIGICREDIT VIỆT NAM
5. Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DIGICREDIT VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
6. Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự Án (Máy Móc, Thiết Bị) Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
7. Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
8. Nhân Viên Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
9. Nhân Viên C&B Công Ty Cổ Phần Sóng Thần Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TMDV Allure Rose
10. Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planner) Công ty TNHH TMDV Allure Rose
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Arrive Technologies Việt Nam
11. Logic Verification Engineers Công ty TNHH Arrive Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
12. Giám Đốc Chiến Lược (Strategic Insight Manager – Vietnam & Asean) Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  45 - 50 triệu VNĐ
Happiness Saigon Agency
13. Nhân Viên Định Chiến Lược (Strategic Planner) Happiness Saigon Agency
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat