Tuyển dụng 1 việc làm Giao Dịch Viên tại Hải Dương trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
1. Giao Dịch Viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
  • Địa điểm:
    Hà Nội...
  • Thời hạn:
    30/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat