Tuyển dụng 16 việc làm Giám Sát Thu Mua toàn thời gian tại Đồng Nai trong tháng 03/2020

The Mira Central Park Hotel
1. Giám Sát Buồng Phòng (Floor Supervisor) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
2. Nhân Viên Thu Mua Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
3. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
4. Giám Sát WH (WH Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
5. Giám Sát Qa ( Qa Supervisor ) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
6. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff (Audit Purchase) ) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
7. Nhân Viên Mua Hàng Kỹ Thuật (Technical Merchandise - Garment) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH San Lim Furniture
8. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
9. Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH San Lim Furniture
10. Giám Sát Tổng Hợp (General Affairs Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
11. Giám Sát Hse ( Hse Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
12. Nhân Viên Thu Mua Và Chăm Sóc Khách Hàng EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
13. Giám Sát Kế Toán (Accounting Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
14. Giám Sát QA/QC (QA/QC Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
15. IT Supervisor Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
16. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat