Tuyển dụng 3 việc làm Giám Sát Khu Vực tại Hưng Yên trong tháng 04/2020

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
1. [Hưng Yên] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
2. [Khu Vực Yên Mỹ] Nhân Viên Điều Phối Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
3. Giám Sát Thu Mua (Purchasing Supervisor) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat