Tuyển dụng 94 việc làm Giám Sát Cửa Hàng trong tháng 04/2020 - Trang 6

Công ty TNHH Olam Việt Nam
51. Giám Sát QA/QC (QA/QC Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
52. Giám Sát Bán Hàng Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
53. Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lạng Sơn
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
54. IT Supervisor Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
55. Giám Sát C&B (C&B Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Speak up Viet Nam
56. Giám Sát Vận Hành (Operations Supervisor) Công ty TNHH Speak up Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
57. Giám Sát Thu Mua (Purchasing Supervisor) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
58. Giám Sát Cơ Sở Hạ Tầng (Infrastructure Supervisor) CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
La Sinfonía Del Rey Hotel & Spa
59. Giám Sát Buồng Phòng La Sinfonía Del Rey Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
60. Giám Sát Bán Hàng Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH WoW Men
61. Nhân Viên Làm Thêm Tại Cửa Hàng Công ty TNHH WoW Men
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp TM Thành Thành Công
62. Giám Sát Camera Công ty Cp TM Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Nhà Hàng Hoa Lư - Dê Núi Ninh Bình
63. Giám Sát Nhà Hàng Nhà Hàng Hoa Lư - Dê Núi Ninh Bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HÔTEL du PARC Hanoi
64. Giám Sát Buồng Phòng HÔTEL du PARC Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat