Tuyển dụng 107 việc làm Giám Sát Cửa Hàng trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
51. Quản Lý Cửa Hàng (Store Manager) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CANOPUS INTER-TRADE PTE. LTD
52. Giám Sát Nhà Hàng CANOPUS INTER-TRADE PTE. LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH HLA Garment (Việt Nam)
53. Quản Lý Cửa Hàng (Store Manager) Công ty TNHH HLA Garment (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
54. Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Hoa Cao Cấp Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
55. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Sen Grand Hotel & Spa
56. Giám Sát Nhà Hàng Sen Grand Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
57. Giám Sát Vệ Sinh (Cleaning Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat