Tuyển dụng 2 việc làm Giám Sát Cửa Hàng tại Khánh Hòa trong tháng 12/2019

 The Anam Resort
1. Giám Sát Nhà Hàng (Restaurant Supervisor) The Anam Resort
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
2. Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Supervisor) Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat