Tuyển dụng 1 việc làm Giám Sát Cửa Hàng tại Hải Phòng trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
1. Quản Lý Giám Sát Nhà Hàng Công ty TNHH Giải pháp Ẩm thực 24
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    08/01/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Chat