Tuyển dụng 13 việc làm Giám Sát Cửa Hàng tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
1. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
2. Giám Sát WH (WH Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
3. Giám Sát Thêu (Supervisor Embroidery) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
4. Giám Sát Qa ( Qa Supervisor ) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
5. Giám Sát In (Printing Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
6. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
7. Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH San Lim Furniture
8. Giám Sát Tổng Hợp (General Affairs Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
9. Giám Sát Hse ( Hse Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
10. Giám Sát Kế Toán (Accounting Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
11. Giám Sát QA/QC (QA/QC Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
12. IT Supervisor Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
13. Giám Sát C&B (C&B Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Chat