Tuyển dụng 1 việc làm Giám Sát Công Trường tại Vĩnh Phúc trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần  Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
1. Giám Sát Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
  • Địa điểm:
    Vĩnh Phúc
  • Thời hạn:
    04/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 12 triệu VNĐ
Chat