Tuyển dụng 90 việc làm Giám Sát Công Trình trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
51. Kế Toán Thanh Toán Công Trình Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
52. Nhân Viên Thanh Quyết Toán Công Trình Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
53. Giám Sát Thi Công Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tama Sơn Thanh Việt Nam
54. Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Công Ty Cổ Phần Tama Sơn Thanh Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV C.B.S Việt Nam
55. Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công ty TNHH MTV C.B.S Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Tấn Phát
56. Nhân Viên Thống Kê Quản Lý Công Trình Công Ty CP Tấn Phát
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
57. Giám Sát Thi Công Nhà Xưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Đồ Gỗ XT
58. Giám Sát Thi Công Nội Thất Công ty CP Sản Xuất Đồ Gỗ XT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Anh Nguyen Co.Ltd
59. Kiến Trúc Sư Công Trình Cao Tầng Anh Nguyen Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kland
60. Nhân Viên Kế Toán Công Trình Công ty Cổ phần Kland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat