Tuyển dụng 2 việc làm Giám Sát Công Trình toàn thời gian tại Hải Phòng trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
1. Giám Sát Công Trình Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
2. Kỹ Sư Phòng Công Trình Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat