Tuyển dụng 204 việc làm Giám Sát Bán Hàng trong tháng 02/2020 - Trang 5

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
41. Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
42. Giám Sát Kinh Doanh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
43. Giám Sát Kinh Doanh Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
44. Giám Sát Kinh Doanh Huế Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Beauty Care USA
45. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Beauty Care USA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
46. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
47. Phó Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
48. Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh ( Business Development Supervisor) Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam
49. Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
51. Giám Sát Đấu Thầu ( Procurement Supervisor ) Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
52. Giám Sát Thưởng (Total Rewards Supervisor) EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AluKing Quốc Tế
53. Giám Sát Công Trình Công ty Cổ phần AluKing Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
54. Giám Sát Tài Chính Thương Mại (Commercial Finance Supervisor) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hao Jiao Việt Nam
55. Giám Sát Chất Lượng (Qa Supervisor) Công Ty TNHH Hao Jiao Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH An Việt Thịnh
56. Giám Sát Kho (Warehouse Supervisor) Công Ty TNHH An Việt Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
57. Giám Sát Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Danh
58. Giám Sát Buồng Phòng Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp TM Thành Thành Công
59. Giám Sát Camera Công ty Cp TM Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
60. Giám Sát Xây Dựng Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat