Tuyển dụng 213 việc làm Giám Sát Bán Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty Cp Newton Quốc Tế
31. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cp Newton Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
32. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
33. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
34. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dược Danapha
35. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần dược Danapha
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
36. Trưởng Ca Bán Hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
37. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
38. Trưởng Quầy Thịt Cá Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
39. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công Ty NABATI Việt Nam
40. Giám Sát Bán Hàng Kênh GT Công Ty NABATI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tuyên Quang
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
41. Giám Sát Bán Hàng Kênh Dự Án (Project Sales Supervisor) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
42. Giám Sát Bán Hàng Kênh Dự Án (Project Sales Supervisor) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
43. Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (Area Sales Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thời trang K's closet
44. Giám Sát Bán Hàng Thời Trang Công ty cổ phần thời trang K's closet
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
45. Quản Lý Trung Tâm Thương Mại (Plaza Manager) Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
46. Trưởng Quầy Thịt Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
47. Thư Ký Bán Hàng Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
48. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Beauty Care USA
49. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Beauty Care USA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
50. Phó Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat